Roland Tóth (sales pages, PPC, automation)

Dostupný
Hodinová sadzba
39€

at this moment I work as a senior marketing specialist. I have experience with Marketing automation,funnels, CRM systems, PPC, etc

Adresa:
Tabáková 7, NR - Nitriansky kraj 94002, Slovensko
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Google Ads
Facebook Ads
Facebook
Názov projektu:
Lead generation funnel - hardware, Hungary
Dátum realizácie:
Popis:

lead generation landing pages, with CRM integration, automated emails, FB or Adespresso ads optimized

Názov projektu:
Sales funnel with upsell
Dátum realizácie:
Popis:

sales pages for natural products, upsell, crm integration, FB ad traffic

Názov projektu:
Lead gen page + sales page + Upsell1 + Upsell2
Dátum realizácie:
Popis:

Hardware eshop sales funnel Hungary

Copyright 2018 © Vytvoril fofos.sk, s.r.o. Všetky práva vyhradené.